Salı , Mart 2 2021
fatr
Ana Sayfa / ْTÜMÜ / Dil ve Edebiyat / Kaşkay şivesinde şirler

Kaşkay şivesinde şirler

Kaşkay şivesinde şirler

Şairle:  Forud cahangiri –  Əvəzullah Səfəri –  Həmid Həzrəti

 

 

Dil döğüşü (savaşı)

 Bir canlı millətəm özdəş[1] dilim var

Ayrıqsı[2] bir ağaç ayrı gülüm var

Kimsə ki dili var hər nə ser[3] varı

uluslar içində yücə yer varı

dili ki beslədəng[4] şirin danışang[5]

düşmanı döşündə[6] durang çalışang

mən qalan dəğilim Araptan, Tattan

Koroğlu Ayvazı düşməz Qıratdan

mən türkəm dilimdir yolum armanım

varlığım dirliğim kimliğim şanım

oğuzam  ağ yüzəm yüzü ağ mənəm

Volkanlı titrəməz dağlı dağ  mənəm

mən atam Altaydır kimliğim Urxun

yorulmaz dönməzəm bir axan Ceyhun

mən ottuz milyonam dəli doumrulam

şovunizm başına gerək yomurulam

dörd milyon qaflanam sınmaz[7] ağır El[8]

Qıratlı koroğlu evim çamlı bel

Türkmənəm, Xalacam, Qacar Avşaram

Səksən il ürəkdə azmışdır yaram

Səksən əil olmuşam qacır[9] amacı

susalmış usanmış özgə[10] muhtacı

səkasən il dilimdən yoxur xəbərim

olmuşdur qanlı yaş gözdə səmərim

ama sən usanma yoldaş, arxadaş

mən Türkəm  yenilməz Türkünən(ilə) adaş

zənnedmə dörd milyon qaflan dağılır

bir qıha[11] çəksələr yollar açılır

bir nəfəs kafıdır[12] qarlar pozula

yanaqlar, dudaqlar, güləş yazıla

qaşqayı sanki bir gömüş aynadır

mühəbbət bulağı döşdə qaynadır

ta ayna bütündür bir aslan görür

sındırma sındırsang ming şer[13] bağırır

ayıq ol ayılmaz yatanım da var

bir kaslı batlağa batanım da var

mən qafıl sığıldım özge yanına

su tökdüm özgələr değirmanına

ayılıp duşmanı səçing ayırıng

dil ilə bu elə rütbə qayırıng [14]

barışmaz duşmanlar dil duşmanıdır

dilindən qaçan Türk el duşmanıdır

uşaq ki tanımır solu sağını

Anası kor etmiş el ocağını

kim sayar kim gəzir belə[15] milləti

olmuşdur dunyada qurbanlıq əti

hər dördu – beşi bir yerdən asılmış

karvanı soylmuş yollar bosulmuş

dörd milyon san quzzu dört milyon ceyran

şovunizm çəngində[16] yaralı al qan

ama sən bilmirəng hansı kimsədən

ayrıldıng köküngdən bir qola  nədən

dörd milyon bağlıdır beşyüz milyona

göz yaşı töksə də çatır ceyhuna

süzülür, düzülür bir sel yaranır

yenilməz, tükənməz bir el yaranır

mən Türkəm  öz dilim iftixarıamdır

bir əvrən önüçə naz dil varımdır

kim demiş Qaşqayı dil muhtacıdır

aslanıng quyruğu tilki tacıdır

[1] Özel

[2] Bam başka

[3] İster

[4] (sen)besleden

[5] (sən) konuşan

 

[6] Karşısında

[7] Kırılmaz, yenilmez

[8] İl,eşiret,kabile,ulus

[9] Olumsuz temsili bir küş türü

[10] yabancı

[11] Feryat,bağırmak

[12] Yeterdır

[13] Aslan

[14] Rütbe qayorung = değerlendirmek

[15] Böyle

[16] Pencesinde

 

Əvəzullah Səfəri

……………………………………………………………….

 

Qıflət

yol açdım dağlardan dәnizә çatdım

Qurrudu yox oldu çaylığım mәnim

Bir şirin suyudum şorluğ batdım

Әslindәn düşübdür haylığım mәnim

Heç kimi yoxumdur bir gәlә haya

Gözlәrim yaşlıdır gecәlәr aya

Armanlı baxıram dәnizdәn çaya

Gedmişdir gecәlәr aylığım mәnim

Gәlәydi bir olam sunalar gölü

Dörd yanım göğ çala ceyranlar çölü

Әsilә hәr pәsin bir quzay yeli

Nic(ə) edim gedmişdir yaylığım mәnim

Dalqalar üstünə bir gün qızarır

Gün çalır dәnizdәn bulut qowzanır

Ağ bulut durnaynan dağa uzanır

Baş olub günlәrim saylığım mәnim

Hәmid hәzrәti

 

 

……………………………………………………………….

 

 

Qaıqayı

Ücəlmişdir başıng ücə dağ kimin

göynüng  göyçək bir səmərli bağ kimin

igidləring quluncu dayaq kimin

dayanmışdır baş ücündə balınga

nə xoşbəxtəng elim xoşa halınga

 

yaxçılığıng isi gəlir yadıngdan

hələz düşmən dizdən gedir adıngdan

hələz doslar kamı şirin dadıngdan

şirin bal tək dadlı qalmış xatıra

yaddan çıxmaz xoş gün salmış xatıra

 

işşiq çalır assımanda ulduzung

bəxting oyaq ayaydınlıqdır üzüng

yavər özüng sərdar özüng yar özüng

ağır elim sərdarıngıng adı var

adı sanlı sərdarıngıng yadı var

 

sənə varlıq sənə sağlıq pay elim

umrung uzaq yaxçılığı say elim

xoş-xəbərlig verəm sənə hay elim

iğidləring hər məsafda hər zaman

gül əkibən yaratmışlar gülüstan

 

çox aslanıng başı dara tuş olmuş

çox bi panah panahınga qoşulmuş

çox başıngdan yaxçı-yaman baş olmuş

ama hələz ayaq üstü durmuşang

cəfası çox ruzıgarı yormuşang

 

ağır elim ışşıq üzüng ay çalır

birikmişəg dizlərimə can salır

ıraq edir dərd o mehnət qəm alır

ürəğimə şadlıq salır varlığıng

qaşqa elim qalır, qalır varlığıng

 

dudaqlarıng nəğməlidir şadlığa

sazlı əling qoşulmuş abadlığa

qışlar gəlmış baş olmuş azadlığa

tazza gələn yazlar bəzər günləring

yaşıl çalar güllü gəzər günləring

 

səning ışqıng ilmələnmiş canımda

aralanmaz ara düşməz yanımda

qəynamişdir qarışmışdır qanımda

ana təkin hurmətlimdir elimdir

eldən ayrı düşdüg mənə ölümdür

 

Forud cahangiri

Paylaşınız

Dikatınızı çekebilir

Qaşqayı elində toy törəni (Kaşkay şivesinde) Bu yazı “Ozan” dərgisining birinci sayısında yayınlanmışdır.    

62 yorum

 1. Cool website!

  My name’s Eric, and I just found your site – yolumuzdernek.com – while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool.

  But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across yolumuzdernek.com, what usually happens?

  Is your site generating leads for your business?

  I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace.

  Not good.

  Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

  You can –

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

  That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

  Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  Wouldn’t that be cool?

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!
  Eric

  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 2. Hi, Eric here with a quick thought about your website yolumuzdernek.com…

  I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites.

  Like yours, many of them have great content.

  But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits.

  I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else.

  Here’s a solution for you…

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later.

  Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going.

  Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 3. ATT: yolumuzdernek.com / Yolumuz – yolumuzun doğru olduğunu inaniyoruz WEBSITE SERVICES
  This notification RUNS OUT ON: Sep 11, 2020

  We have actually not gotten a settlement from you.
  We’ve attempted to call you but were unable to contact you.

  Kindly Browse Through: https://bit.ly/2FhNtq1 .

  For info as well as to process a discretionary settlement for services.

  09112020184516.

 4. My name’s Eric and I just found your site yolumuzdernek.com.

  It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective.

  Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com for a live demo now.

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

  And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them.
  Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 5. ATT: yolumuzdernek.com / Yolumuz – yolumuzun doğru olduğunu inaniyoruz SITE SERVICES
  This notice ENDS ON: Oct 15, 2020

  We have actually not gotten a payment from you.
  We’ve attempted to contact you however were not able to contact you.

  Kindly Check Out: https://bit.ly/2H09cE0 .

  For details as well as to process a discretionary payment for services.

  10152020205730.

 6. Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website yolumuzdernek.com to generate more leads.

  Here’s how:
  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at yolumuzdernek.com.

  Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Talk With Web Visitor and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 7. Hi, Eric here with a quick thought about your website yolumuzdernek.com…

  I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites.

  Like yours, many of them have great content.

  But all too often, they come up short when it comes to engaging and connecting with anyone who visits.

  I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who land on a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else.

  Here’s a solution for you…

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  It could be huge for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately… and contacting someone in that 5 minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later.

  Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow up notes to keep the conversation going.

  Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 8. Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website yolumuzdernek.com to generate more leads.

  Here’s how:
  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at yolumuzdernek.com.

  Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Talk With Web Visitor and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 9. Your website/domain name: http://WWW.yolumuzdernek.com

  This announcement RUNS OUT ON: Nov 23, 2020!.

  We have actually not gotten a settlement from you.
  We have actually tried to contact you but were not able to reach you.

  Please See: https://bit.ly/35Pe74q

  For information and to make a discretionary payment for domain solutions.

  11232020105330643378972267964485347894

 10. Yes! Finally something about eddm prining near me. Cecily Kingsly Elianore

 11. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Dec 23, 2020

  We have not gotten a payment from you.
  We’ve attempted to contact you yet were not able to contact you.

  Check Out: https://bit.ly/3hfFsB2

  For details and to process a discretionary payment for your domain website service.

  122320201132173753688578798yolumuzdernek.com

 12. Hello, my name’s Eric and I just ran across your website at yolumuzdernek.com…

  I found it after a quick search, so your SEO’s working out…

  Content looks pretty good…

  One thing’s missing though…

  A QUICK, EASY way to connect with you NOW.

  Because studies show that a web lead like me will only hang out a few seconds – 7 out of 10 disappear almost instantly, Surf Surf Surf… then gone forever.

  I have the solution:

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to TALK with them – literally while they’re still on the web looking at your site.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works and even give it a try… it could be huge for your business.

  Plus, now that you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto… which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later.

  The new text messaging feature lets you follow up regularly with new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

  Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 13. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Jan 02, 2021

  We have not obtained a settlement from you.
  We have actually tried to contact you yet were incapable to contact you.

  Go To: https://cutt.ly/jjiAK8S

  For info as well as to process a discretionary settlement for your domain website service.

  010220211014183753688578798yolumuzdernek.com

 14. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Jan 08, 2021

  We have not obtained a payment from you.
  We have actually tried to call you but were unable to contact you.

  Visit: https://bit.ly/3njlR4c

  For information and also to process a discretionary settlement for your domain website services.

  010820210820053753688578798yolumuzdernek.com

 15. Having read this I believed it was extremely enlightening. Tarah Raffarty Calysta

 16. I believe you have noted some very interesting points , appreciate it for the post. Dalila Chaunce Leoline

 17. Thanks for the article. Really looking forward to read more. Isabelita Dimitri Folsom

 18. Hey, my name’s Eric and for just a second, imagine this…

  – Someone does a search and winds up at yolumuzdernek.com.

  – They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…”

  – And then they hit the back button and check out the other search results instead.

  – Bottom line – you got an eyeball, but nothing else to show for it.

  – There they go.

  This isn’t really your fault – it happens a LOT – studies show 7 out of 10 visitors to any site disappear without leaving a trace.

  But you CAN fix that.

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know right then and there – enabling you to call that lead while they’re literally looking over your site.

  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

  Plus, now that you have their phone number, with our new SMS Text With Lead feature you can automatically start a text (SMS) conversation… so even if you don’t close a deal then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  Strong stuff.

  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 19. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Jan 15, 2021

  We have not received a settlement from you.
  We have actually attempted to call you but were not able to contact you.

  Go To: https://bit.ly/35KDPGJ

  For information and also to post a discretionary settlement for your domain website services.

  011520212242103753688578798yolumuzdernek.com

 20. Thanks again for the post. Much thanks again. Really Cool. Deeanne Tremayne Kurtzman

 21. Poker is not about rapid wins but attaining fantastic results over the lengthy term. Marsha Franky Gifferd

 22. Touche. Sound arguments. Keep up the amazing spirit. Liana Basile Elnora

 23. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the site is also very good. Jacquenetta Gaspard Terena

 24. God be thanked that you were able to give Mr C and his Dad so much love. Mr C was a lovely chap and I was fortunate to have seen him. Continuing to pray for you as you cone to terms with losing him. Mabel Felizio Emery

 25. Or for a short human! lol Reaching into the IP when it was on the counter was a strain. Junie Reid Skipp

 26. Excellent article! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing. Stephannie Kristoforo Hime Lisette Beltran Goff

 27. One of our guests recently advised the following website. Felicia Cordie Renard Melisande Chaddie Ludovick

 28. I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me know in order that I could subscribe. Thanks. Clarey Barrie Mace

 29. hola yo compre dos entradas paraa el concierto de GIT ..que se realizara en bs as teatro coliceo el 26 de agosto ,,todavia no me llegan y quiero saber si alguien le llego ,,,tengo que hacer mil kilometros para hasistir al recital ,,,las compre el 17 de julio y todavia nada alguien me puede brindar informacion muchas gracias Ibby Patrice Vola

 30. The asking price of Rolex is usually printed featuring a private cost. Norine Norrie Kamal

 31. Everyone loves it whenever people get together and share thoughts. Great site, stick with it. Ardelia Tristam Volney

 32. Hey there. I found your website via Google while looking for a related subject, your site got here up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then. Norma Rutledge Hathcock

 33. After all, we should remember compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Rowena Odey Marie-Ann

 34. Wow i can say that this is another great article as expected of this blog,The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Annissa Giorgio Aldas

 35. great call to action, with the potential for far-reaching effects. great write up too, by the way. Lenka Martino Eldreeda

 36. Major thanks for the post. Much thanks again. Much obliged. Torey Torr Netti

 37. These are genuinely wonderful ideas in about blogging. Jere Pancho Marrilee

 38. Thank you, CJ! I hope your week is off to a good start. Blanca Ferris Arondel

 39. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you ought to write more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people do not discuss these subjects. To the next! All the best!! Alexandrina Ricardo Iow

 40. Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i want enjoyment, as this this web site conations truly nice funny stuff too.| Ashlie Horatius Hewitt

 41. Genial, estaba perdidisimo y no sabia que hacer, con esto ha funcionado Katti Raynard Brazee

 42. excellent issues altogether, you just gained a new reader. What may you suggest about your publish that you made a few days in the past? Any certain? Margalo Isacco Odele

 43. I blog frequently and I really thank you for your information. The article has really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well. Elyssa Arley Mas

 44. You have a quality site, I congratulate you on this Bonnibelle Haley Pas

 45. Very good point which I had quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Donni Langsdon Roderigo

 46. Cool website!

  My name’s Eric, and I just found your site – yolumuzdernek.com – while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool.

  But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across yolumuzdernek.com, what usually happens?

  Is your site generating leads for your business?

  I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace.

  Not good.

  Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

  You can –

  Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

  CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

  That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

  Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

  Wouldn’t that be cool?

  CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!
  Eric

  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=yolumuzdernek.com

 47. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 18, 2021

  We have not gotten a settlement from you.
  We’ve attempted to email you however were not able to contact you.

  Visit: https://bit.ly/2LzJQzk

  For info as well as to post a discretionary payment for your domain website solutions.

  021820210555123753688578798yolumuzdernek.com

 48. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 21, 2021

  We have not gotten a settlement from you.
  We have actually attempted to contact you but were unable to contact you.

  Check Out: https://bit.ly/2NjpT0u

  For information and also to make a discretionary settlement for your domain website solutions.

  022120211240393753688578798yolumuzdernek.com

 49. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 21, 2021

  We have not received a settlement from you.
  We’ve tried to email you however were incapable to contact you.

  See: https://cutt.ly/Xld7Ohw

  For details as well as to post a discretionary settlement for your domain website solutions.

  022120211542363753688578798yolumuzdernek.com

 50. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 22, 2021

  We have not obtained a settlement from you.
  We have actually tried to call you but were unable to contact you.

  Go To: https://cutt.ly/mlfJlel

  For info and also to make a discretionary payment for your domain website service.

  022220210609283753688578798yolumuzdernek.com

 51. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 22, 2021

  We have actually not obtained a payment from you.
  We have actually tried to email you yet were not able to contact you.

  Go To: https://cutt.ly/Llhrbhk

  For details and to make a discretionary settlement for your domain website services.

  022220210928243753688578798yolumuzdernek.com

 52. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 22, 2021

  We have actually not gotten a settlement from you.
  We’ve attempted to call you however were not able to contact you.

  Browse Through: https://bit.ly/3btTLiS

  For info as well as to post a discretionary settlement for your domain website service.

  022220212351463753688578798yolumuzdernek.com

 53. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 23, 2021

  We have not obtained a payment from you.
  We have actually tried to email you however were unable to contact you.

  Go To: https://bit.ly/3pIg0qo

  For info and also to process a discretionary settlement for your domain website solutions.

  022320210625323753688578798yolumuzdernek.com

 54. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 23, 2021

  We have actually not obtained a payment from you.
  We have actually attempted to contact you yet were incapable to contact you.

  Go To: https://bit.ly/3kdHyCK

  For info and to post a discretionary payment for your domain website service.

  022320210906503753688578798yolumuzdernek.com

 55. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 24, 2021

  We have actually not gotten a settlement from you.
  We have actually tried to call you however were unable to contact you.

  Visit: https://bit.ly/3bvlzn2

  For information and also to make a discretionary payment for your domain website service.

  022420210045263753688578798yolumuzdernek.com

 56. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 24, 2021

  We have actually not obtained a payment from you.
  We’ve tried to call you yet were unable to contact you.

  Visit: https://bit.ly/2ZMx9EU

  For info and also to make a discretionary settlement for your domain website services.

  022420211205463753688578798yolumuzdernek.com

 57. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 25, 2021

  We have actually not obtained a payment from you.
  We have actually tried to email you however were not able to contact you.

  Visit: https://bit.ly/2ZRKMm9

  For info and also to make a discretionary payment for your domain website services.

  022520210857533753688578798yolumuzdernek.com

 58. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 26, 2021

  We have actually not gotten a settlement from you.
  We’ve attempted to contact you yet were unable to contact you.

  Check Out: https://bit.ly/3kme1a8

  For info as well as to process a discretionary payment for your domain website service.

  022620210145323753688578798yolumuzdernek.com

 59. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 26, 2021

  We have not obtained a settlement from you.
  We have actually attempted to contact you however were unable to contact you.

  Browse Through: https://bit.ly/2ZSSvjP

  For information and also to post a discretionary settlement for your domain website service.

  022620211344493753688578798yolumuzdernek.com

 60. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 27, 2021

  We have not received a payment from you.
  We’ve attempted to contact you however were incapable to contact you.

  Browse Through: https://bit.ly/3qZ6Zuk

  For details and also to make a discretionary payment for your domain website services.

  022720210954393753688578798yolumuzdernek.com

 61. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 28, 2021

  We have not obtained a settlement from you.
  We’ve attempted to contact you but were unable to contact you.

  Visit: https://bit.ly/3uDg7a9

  For information and also to process a discretionary payment for your domain website solutions.

  022820210126213753688578798yolumuzdernek.com

 62. DOMAIN SERVICES EXPIRATION NOTICE FOR yolumuzdernek.com

  Domain Notice Expiry ON: Feb 28, 2021

  We have not gotten a payment from you.
  We have actually tried to call you but were incapable to contact you.

  Visit: https://bit.ly/3dUyq4J

  For info and to post a discretionary payment for your domain website service.

  022820212255413753688578798yolumuzdernek.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cresta Help Chat
gönder